Laborator Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv

 
 

Results

PhD THESES

 1. Carmen Neamţu – „Diagnosticul şi managementul chirurgical al pseudochistului de pancreas”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, 2006.
 2. Dubinin Oleg  – „Tratamentul chirurgical al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide asociate cu schimbări autoimune în ţesut tiroidian”,  iulie,  2006.
 3. Mutahar Al Ameer –  „Tactica  în diagnosticul şi tratamentul tumorilor ampulei şi a papilei duodenale mari”, iulie, 2006.
 4. Maxim Stasiuc – „Aspecte de diagnostic şi tratament la pacienţi cu timoma în asociere cu sindrom miastenic”, iulie, 2006.
 5. Mohamad Hussein Al Haduri – „Tactica activă în tratamentul chirurgical al colecistitei acute calculoase”, iulie, 2006.
 6. Valentin Bendelic – „Tactica chirurgicală de reconversie a colonului la pacienţii  colostomiaţi în raport cu particularităţile morfo-funcţionale ale ansei excluse”   septembrie, 2006.
 7. Alic Cotoneţ – „Diagnosticul şi tratamentul endoscopic în obstrucţiile  biliare distale complicate cu icter mecanic” , 2007.
 8. Valeriu Pripa – „Posibilităţile radio-diagnostiului modern în depistarea malrotaţiei duodenale şi a consecinţelor acesteia”, 14.00.19, Imagistică medicală, 2007.
 9. Valeriu Bogdan – „Atitudinea chirurgicală asupra focarului de peritonită postoperatorie în dependenţă de localizarea lui în cavitatea peritoneală”, 2007.
 10. Bujac Mariana – „Atitudinea medico-chirurgicală în tratamentul tumorilor suprarenale”, 2007.
 11. Doriana Cojocaru – „Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA) – 2008. 14.00.37
 12. Gonţa Aurel – „Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului”, 2008
 13. Serghei Pisarenco – „Particularităţile evoluţiei boli litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică”,  2009.
 14. Andrei Ţâbârnă – „Particularităţi epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi cancerului glandei tiroide”. 14.00.14. 2010.
 15. Adrian Hotineanu – „Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului”, Teză de doctor habilitat.   01 .09.2010.
 16. Eduard Bortă -  „Fiziopatologia duodenului în malrotaţia duodenală asociaţi cu duodenostază”, 2013.

MONOGRAPHS

 1. Hotineanu V., Iliadi A. Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele postoperatorii. Chişinău, 2007, 161p.
 2. HOTINEANU A. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului, Chişinău, 2010, 294 p.
 3. HOTINEANU V. Publicistica unui chirurg. Chişinău, 2010. 214 p.
 4. HOTINEANU V. Sfaturi ale medicinei populare.  Chişinău, 2010, 284 p.
 5. HOTINEANU V. Советы народной медицины. Chişinău, 2010, 386 p.
 6. HOTINEANU V., HOTINEANU R.. Medicina naturistă. Ch.: Prut International, Tipografia Centrală, ISBN 978-9975-54-070-4, 2012. 400p.
 7. HOTINEANU V., BUJOR P., MORARU V., BUJOR S. Infarctul entero-mezenteric.   Recomandări metodice, Chişinău.  2013, 21p.
 8. CAZACOV V. Consideraţii clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia portală. Chişinău, 2012, 133 p.

MANUALS

 1. Мустяцэ, Г. В., Фэгурел, Н., Опря, А., Тирон, В, Казаков В., Илиади А., Карагац, З.. Тимиш, Т., Горя, Д., Хотиняну, В. Ф., Цыбырнэ , К. А, Бенделик, В., Пасечник, Г., Фердохлеб, А., Казак, А., Хотиняну, А., Палий,  Л. Хирургия в тестах. ISBN 9975-907-95-4, Chişinău, CEP Medicină, 2006, 460 pag.
 2. Hotineanu V., Angelici Gh., Bujor P., Cazacov, V.,  Tiron, V., Ferdohleb, A., Hotineanu, A., Iliadi, A., Musteaţă,  Gh., Făgurel, N., Oprea, A., Caragaţ, Z., Gorea, D., Bendelic, V., Timiş, T., Cazac A.,  Crudu O., Moraru V., Cereş V.,  Bendelic V., Gorea D. Chirurgie: indicaţii metodice pentru studenţii anilor V şi VI. Chişinău, CEP Medicină ISBN 978-9975-915-76-2, 2008, 400 p.,
 3. Hotineanu V., Jovmir V., Ciubotaru A., Musteaţă,  Gh., Oprea, Tiron, V., Cazacov, V.,  Iliadi, A., Hotineanu, A., Balica I., Ferdohleb, A., Timiş, Cazac A., Ababii A.,  Bendelic, V., Palii L., Gorea D., Stasiuc M., Dubinin O., Bogdan V., Cotoneţ A., Pripa V.,Bujac M., Bortă E., Deatiţen A., Hurmuzachi A., Ureche A. Chirurgie. Curs selectiv. Chişinău, CEP Medicină, ISBN 978-9975-915-69-44, 2009, 848 p.
 4. COJOCARU V., HOTINEANU V., COJOCARU D, USATÂI A.; Leziunea pulmonară acută (sindromul de deresă respiratorie acută (LPA/SDRA) la bolnavii cu patologie chirurgicală. Chişinău, 2011. Tipogr.”Sibis Grafica”. ISBN  978-9975-4146-2-3, 2011.156 p.

ARTICLES

 1. Hotineanu, V.; Moraru, V.; Bujor, P.; Bujor, S. Cholelithiasis – epidemiology, risk factors and etiopathogenic aspects: Jurnal de chirurgie. Iaşi, 2014. Vol. X. nr.2. 102. 104-104 NSN 1584-9341 http://omicsonline.com/open-access/2-cholelithiasis-epidemiology-risk-factors-and-etiopathogenic-aspects-uptodate-1584-9341-10-2-2.php?aid=30794

PATENTS and INNOVATIONS

 1. Cotoneţ Alic, Hotineanu Adrian, Dorian Gorea, Cazac Anatol, Alexandru Ferdohleb.  Metodă multifuncţională endoscopică pentru decompresie şi lavaj al arborelui biliar. Nr.4504. Data aprobării – 12.02.2007.
 2. Cotoneţ Alic, Hotineanu Adrian, Dorian Gorea, Cazac Anatol, Alexandru Ferdohleb.  Auspiciu de preparare a protezelor pentru decompresie temporară a arborelui biliar Nr.4503. Data aprobării – 12.02.2007.
 3. Hotineanu, Vl., Iliadi,A., Cazacov, Vl., Ferdohleb, A., Bogdan, V.,  Cucu, I., Gordienco, A..  Procedeul de protejare intraoperatorie a plăgii peretelui abdominal în eventraţii postoperatorii gigante, Nr. 4591, 14.01.2008
 4. HOTINEANU V., HOTINEANU A.,  CAZAC A., FERDOHLEB A., ILIADI A., CAZACOV V., TIMIŞ T. „Chirurgie anul V. Program, curs practic – varianta electronică”. Brevet de invenţie. OŞ Nr. 3729 din 27.06.2013.
 5. HOTINEANU Vladimir,  SCORPAN Anatol., CAZAC Anatol, TIGHINEANU Ion, POPA Veaceslav,  BRANIŞTE Fiodor. Metodă de stimulare a motilităţii tractului gastro-intestinal cu nanoparticule semiconductoare. Brevet de invenţie 05/00 F-01-BI-046-I-01-0327. Nr.16229 din 27.12.2013. (21) Nr.depozit a 2013 00909, (22) data depozit 28.11. 2013.
 6. HOTINEANU, V.; SCORPAN, A;. CAZAC, A.; TIGHINEANU, I.; POPA,V.; BRANIŞTE, F. Metodă de stimulare a motilitaţii tractului digestiv. Brevet de invenţie: F-01-BI-025-I-01-0306, HOTARIRE AGEPI Nr.7890 din 2014.08.25

 DISTINCTIONS

Hotineanu Vladimir -  State Award 2013

Hotineanu Vladimir –  Order of the Republic  2013

Hotineanu Adrian - Civil Merit Medal 2013