Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE

 1. Neamţu Carmen. Diagnosticul şi managementul chirurgical al pseudochistului de pancreas, 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 2. Dubinin Oleg. Tratamentul chirurgical al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide asociate cu schimbări autoimune în ţesut tiroidian,  2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 3. Mutahar Al Ameer.  Tactica  în diagnosticul şi tratamentul tumorilor ampulei şi a papilei duodenale mari, 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 4. Stasiuc Maxim.  Aspecte de diagnostic şi tratament la pacienţi cu timoma în asociere cu sindrom miastenic, 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 5. Mohamad Hussein Al Haduri. Tactica activă în tratamentul chirurgical al colecistitei acute calculoase, 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 6. Bendelic Valentin. Tactica chirurgicală de reconversie a colonului la pacienţii  colostomiaţi în raport cu particularităţile morfo-funcţionale ale ansei excluse, 2006. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 7. Cotoneţ Alic. Diagnosticul şi tratamentul endoscopic în obstrucţiile  biliare distale complicate cu icter mecanic , 2007. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 8. Pripa Valeriu. Posibilităţile radio-diagnostiului modern în depistarea malrotaţiei duodenale şi a consecinţelor acesteia, 2007. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 9. Bogdan Valeriu. Atitudinea chirurgicală asupra focarului de peritonită postoperatorie în dependenţă de localizarea lui în cavitatea peritoneală, 2007. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 10. Bujac Mariana. Atitudinea medico-chirurgicală în tratamentul tumorilor suprarenale, 2007. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 11. Cojocaru Doriana. Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA), 2008. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 12. Gonţa Aurel. Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului, 2008. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 13. Pisarenco Serghei. Particularităţile evoluţiei boli litiazice la bolnavii cu ciroză hepatică,  2009. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 14. Ţâbârnă Andrei. Particularităţi epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi cancerului glandei tiroide, 2010. Teză de doctor în ştiinţe medicale.
 15. Bortă Eduard . Fiziopatologia duodenului în malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază, 2013. Teză de doctor în ştiinţe medicale.

MONOGRAFII

 1. Hotineanu V., Iliadi A. Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele postoperatorii. Chişinău, 2007, 161p.
 2. Hotineanu A. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului. Chişinău,   2010, 294 p.
 3. Hotineanu V. Publicistica unui chirurg. Chişinău, 2010. 214 p.
 4. Hotineanu V. Sfaturi ale medicinei populare.  Chişinău, 2010, 284 p.
 5. Hotineanu V. Советы народной медицины. Chişinău, 2010, 386 p.
 6. Hotineanu V., Hotineanu R.. Medicina naturistă. Ch.: Prut International,      Tipografia Centrală, ISBN 978-9975-54-070-4, 2012. 400p.
 7. Cazacov V. Consideraţii clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia portală. Chişinău, 2012,  133 p.

ARTICOLE

 1. Hotineanu, V.; Moraru, V.; Bujor, P.; Bujor, S. Cholelithiasis – epidemiology, risk factors and etiopathogenic aspects: Jurnal de chirurgie. Iaşi, 2014. Vol. X. nr.2. 102. 104-104 NSN 1584-9341 http://omicsonline.com/open-access/2-cholelithiasis-epidemiology-risk-factors-and-etiopathogenic-aspects-uptodate-1584-9341-10-2-2.php?aid=30794

 BREVETE DE INVENŢIE

 1. Hotineanu V., Hotineanu A.,  Cazac A., Ferdohleb A., Iliadi A., Cazacov V., Timiş T. „Chirurgie anul V. Program, curs practic – varianta electronică”. Brevet de invenţie. OŞ Nr. 3729 din 27.06.2013.
 2. Hotineanu V.,  Scorpan A., Cazac A., Tighineanu I., Popa V.,  Branişte F. Metodă de stimulare a motilităţii tractului gastro-intestinal cu nanoparticule semiconductoare. Brevet de invenţie 05/00 F-01-BI-046-I-01-0327. Nr.16229 din 27.12.2013. (21) Nr.depozit a 2013 00909, (22) data depozit 28.11. 2013.
 3. HOTINEANU, V.; SCORPAN, A;. CAZAC, A.; TIGHINEANU, I.; POPA,V.; BRANIŞTE, F. Metodă de stimulare a motilitaţii tractului digestiv. Brevet de invenţie: F-01-BI-025-I-01-0306, HOTARIRE AGEPI Nr.7890 din 2014.08.25.

DISTINCTII

 1. Hotineanu Vladimir – Premiul de Stat, 2103
 2. Hotineanu Vladimir – Ordinul Republicii, 2013
 3. Hotineanu Adrian  Medalia Meritul Civic, 2013